บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
The Mall Group Co.,Ltd.

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

http://www.themallgroup.com

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้เริ่มดำเนินการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าโดยเปิดสาขาแรกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2524 คือ เดอะมอลล์ สาขาราชดำริ ซึ่งต่อมาภายหลังได้ให้ บริษัท นารายณ์ภัณฑ์พาวิลเลี่ยน จำกัด เช่าดำเนินการ เป็นศูนย์ศิลปหัตถกรรม ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้ริเริ่มการเปิดศูนย์การค้าชานเมือง ย่านที่ยังไม่มีผู้ใดคิดลงทุน

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

The Mall Group Co.,Ltd.

12-Jun-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ