บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด
Mark in Media co.,ltd.

บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด

http://www.markinmedia.co.th

บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2546 โดยการรวมกลุ่ม ของคนที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชน ไม่ว่า จะเป็นการผลิตรายการ สารคดี ข่าว รายการ ทีวี รายการวาไรตี้ งานพรีเซนเตชั่น งานวิทยุ งานสิ่งพิมพ์ โดยมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการ มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ ทีมงานยังมีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น โครงการวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท.อีกด้วย

บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด มีแนวคิดการทำงานที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม กับการทำงานสร้างสรรค์งานคุณภาพทางสื่อสารมวลชนทุกแขนง บริษัทฯมีความชำนาญ พิเศษเกี่ยวกับงานข่าว และสารคดีทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะประเด็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วสอดแทรกเนื้อหาการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างแนบเนียน โดยที่ผู้อ่านหรือผู้ชมไม่คิดว่านั่นคือข่าว ประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะเป็นส่วนหนึ่งของคนทำงานที่หวังจะสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลด้านบวกระหว่างงานด้านสื่อสารมวลชนกับการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดย ส่วนรวมและเพื่อการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อๆไป อีกด้วย

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท มาร์คอินมีเดีย จำกัด

1-Dec-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ  (อ.ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา)

บริษัท มาร์คอินมีเดีย จำกัด

1-Dec-52

หลักสูตร การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ (อ.สกล สุชาตวุฒิ)

บริษัท มาร์คอินมีเดีย จำกัด

11-Dec-52

หลักสูตร การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ

บริษัท มาร์คอินมีเดีย จำกัด

12-Dec-52

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ