โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 2

http://www.phyathai.com

เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 ตั้งอยู่เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารรักษาพยาบาล 2 อาคาร มีความพรั่งพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการบริการดูรักษาผู้ป่วย ด้วยเตียงนอนอันทันสมัยกว่า 550 เตียง ห้องตรวจโรค 76 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน อีกทั้งเข้าร่วมโครงการ Hospital Accreditation เพื่อรองรับมาตรฐานการบริการที่ดีแก่ประชาชนรวมถึงการเปิดศูนย์หัวใจโดยความ ร่วมมือจาก Harvard Medical International แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมหลากหลายบริการจากศูนย์รักษาความงามพญาไท และศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ อีกด้วย

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลพญาไท 2 2-มิ.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 2 5-มิ.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 2 16-มิ.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 2 18-มิ.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 2 19-มิ.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 2 20-มิ.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 2 21-ก.ค.-46 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลพญาไท 2 25-ก.ค.-46 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลพญาไท 2 4-ส.ค.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 2 6-ส.ค.-46 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ