บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด
Michelin Siam Company Limited & ​MICHELIN ROH CO.,LTD.

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด

http://www.michelin.co.th

พันธกิจของมิชลิน คือ การทุ่มเทการสนับสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับระบบขับเคลื่อนเพื่อผู้คนและสินค้า ด้วยการส่งเสริมอิสระในการเดินทาง (Freedom) ความปลอดภัย (Safety) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเพลินเพลินในการเดินทาง (Enjoyment of Travel) โดยการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของมิชลินล้วนอยู่ภายใต้พันธกิจนี้ ซึ่งจะเห็นได้จากนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยาง ระบบการให้ความช่วยเหลือในการเดินทาง แผนที่และคู่มือนำเที่ยวที่ช่วยทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น โครงการชาเลนจ์ บีเบนดัม (Challenge Bibendum) ที่ส่งเสริมการสัญจรอย่างยั่งยืนของมนุษยชาติ โดยการศึกษาหาแหล่งพลังงานทดแทน คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมการใช้ยางประหยัดน้ำมัน และการนำยางใช้แล้วมาสร้างประโยชน์ (Recycle) รวมถึงการริเริ่มสร้างสรรค์และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ฯลฯ

“พวกเรามีพันธกิจและหน้าที่หนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือการเสริมสร้างความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนให้ยั่งยืน” ทั้งนี้ วัฒนธรรมและค่านิยมของมิชลิน ได้เน้นไปที่ “หนึ่งพันธกิจ” และ “การให้ความสำคัญทั้ง 5 ประการ”

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

14-Mar-56

หลักสูตร Workshop on Media Response 

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

29-Apr-56

หลักสูตร Workshop on Media Response บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด

บริษัท มิชลิน อาร์ โอ เอช จำกัด  

14-Mar-56

หลักสูตร Workshop on Media Response