บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

http://www.siamkubota.co.th/index.php

สยามคูโบต้า เริ่มส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มจำหน่ายสินค้า ไปยังประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และอินเดีย ปัจจุบันส่งออกสินค้าภายใต้ตราสินค้าคูโบต้าและตราช้าง ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานของคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) โดยมียอดส่งออกมากกว่า 4,000 ล้านบาท 
 
เพื่อรองรับการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท KUBOTA (CAMBODIA) Co., Ltd. ในกัมพูชา และ บริษัท “KUBOTA LAOS SOLE Co., Ltd.” ในลาว
และจัดตั้งสำนักงานขายในพม่า เวียดนาม และอินเดีย พร้อมให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ด้วยศูนย์บริการเทคนิคสยามคูโบต้า และศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

18-Jan-56

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

19-Jan-56

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1-Nov-56

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2-Nov-56

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

21-May-57

หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ