บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด
Health Relations Co.,Ltd.

บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด

http://www.mret.co.th

บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2547 โดยเป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์ ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของผลิตภัณฑ์ Molecular Resonance Effect Technology (MRET) หรือเทคโนโลยีที่สร้างผลกระทบจากการสั่นพ้องในระดับโมเลกุล ได้แก่ เครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท อุปกรณ์ป้องกันผลกระทบจากการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าM Shield (เอ็มชิลด์) และ WaveRider (เวฟไรเดอร์)ที่คิดค้นโดย ดร.อิเกอร์ สเมียร์นอฟ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก   ประเทศรัสเซีย ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐฯ เมื่อปี ค.ศ.2000 และ 2002 ตามลำดับ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพี่อสุขภาพอื่นๆ ภายใต้คณะกรรมการ ผู้ก่อตั้งฯ และทีมงานบริหาร ได้แก่ นายอดิศร พวงชมภู กรรมการผู้ก่อตั้ง มร.ตัน เอ็งล็อค ประธานกรรมการบริหาร นายวิวัฒน์ วิไลธนารักษ์ กรรมการผู้จัดการ
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

Health Relations Co.,Ltd.

25-Nov-54

หลักสูตร Workshop Operation cost

Health Relations Co.,Ltd.

26-Nov-54

หลักสูตร Workshop Operation cost