บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
Bangkok Entertainment Company Limited

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

http://www.bectero.com

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2541 โดยมีชื่อเดิมว่า บริษัท เวิลด์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท บีซีอี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (บีอีซี เวิลด์) และ คุณไบรอัน แอล มาร์การ์ เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อแพร่ภาพ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดหารายการแสดงและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผลิตภาพยนตร์ บริการทางสื่อต่าง ๆ และ ร่วมทุนกับบริษัทอื่น ๆ ในการประกอบกิจการสื่อวิทยุ

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

1-Dec-45

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

1-Sep-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

15-Sep-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

22-Sep-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

18-May-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

22-Aug-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ