บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
MERKATOR Co.,Ltd.

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด

http://www.merkator.co.th

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด จัดตั้งเมื่อปลายปี 2547 ถือเป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้าที่ดำเนินธุรกิจ รับจ้างสำรวจ และนำเข้าข้อมูลแผนที่เชิงเลข ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  จึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานด้านแผนที่มากมาย อาทิ NOSTRA MAP

ก่อนจะมาเป็น บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด อย่างในปัจจุบันนั้น ในช่วงแรกของการจัดตั้งบริษัทฯ จนถึงเดือนมีนาคม 2556 บริษัทเคยใช้ชื่อว่า บริษัท นวไพศาล จำกัด

ปัจจุบันนอกจากสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริษัทฯ ยังมีสาขาที่กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ อาคารตึกไทย ถนนพระรามที่ 4 แขวงและ เขตคลองเตย อีกด้วย

 
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด

25-Nov-56

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด

26-Nov-56

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์