โรงพยาบาลวิภาวดี 2

โรงพยาบาลวิภาวดี 2

http://www.vibhavadi.com

ด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาลตนเองมากขึ้น โรงพยาบาลวิภาวดีจึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 โดยเน้นการให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนตรวจวินิจฉัยบำบัดโรค โดยทีมแพทย์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับ-ส่งคนไข้ทั่วประเทศ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมา โรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจด้านสถานพยาบาล ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า VIBHA ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดี มีเตียงรองรับผู้ป่วย 350 เตียง มีห้องตรวจกว่า 70 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึงวันละ 1,500-2,000 คน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา แพทย์ประจำกว่า 50 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 250 ท่าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ อาทิ เครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์ เครื่องวัดสมรรถภาพปอด เครื่อง Wavefront ในการทำเลสิก การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง และการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ และยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000