บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด
First Logic Co.,Ltd.

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด

http://www.firstlogic.co.th

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด

A Premier Value Added Distributor

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเน้นการให้บริการระบบไอทีที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า และลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ประสบความสำเร็จในการเลือกใช้เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ไอทีที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังเตรียมความพร้อมในทุกด้านของงานส่งเสริมและบริการ อาทิ การบริหารจัดการความต้องการขององค์กร ข้อมูลเทคโนโลยี การบริหารโครงการ การประสานงาน การอบรบ รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมกับประสบการณ์ในสายงานที่ผ่านมา รวมถึงการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

บริการ (Core Service)
บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของสินค้าและบริการทางด้านไอทีระดับ World Class รวมถึง บริการการอบรมทางด้านไอที โดยมีตำแหน่งตัวแทนจำหน่ายของสินค้าหลักๆ ดังนี้

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle
ในฐานะ Value Added Distributor เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในหมวด Systems Core-Technology และ Fusion Middleware ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

    •    Systems ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ SPARC & x86 Servers, Storage, Solaris และ Management Software รวมทั้ง SuperCluster ซึ่งเป็น Engineered Systems

    •    Core Technology ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Database & Options และ EXADATA Engineered Systems

    •    Fusion Middleware ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ WebLogic Server Service-oriented Architecture (SOA) Business Process Management (BPM) รวมทั้ง EXALOGIC Engineered Systems

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Symantec

    •    ระดับ Authorized Distributor (Information Management)

ตัวแทน Authorized Education Center

    •    ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Oracle Approved Education Center และ Symantec Education Authorized Reseller ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Solaris, Java, Oracle Weblogic, Symantec, VMware โดยผู้สอนที่เชี่ยวชาญและผ่าน Certified Instructor จากผู้นำทางด้านเทคโนโลยี

บริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขายมีลักษณะเป็น Value Added Services

    •    อาทิเช่น Data Migration, Data Center Relocation
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด

13-Nov-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ