บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
Control Data (Thailand) LTD.

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.cdg.co.th

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

26-May-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

20-Apr-56

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

21-Apr-56

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

19-Sep-56

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

20-Sep-56

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

13-Nov-56

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

14-Nov-56

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

26-May-57

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

27-May-57

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

22-Jul-57

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

23-Jul-57

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

6-Oct-57

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

7-Oct-57

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์