บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
N.C. Housing Plc

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

http://www.ncgroup.co.th

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเอ็น ซี กรุ๊ป "ตระกูลบ้านฟ้า" ภายใต้การนำของ คุณนำชัย ตันฑเทอดธรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 20 ลบ. ก่อนปรับเป็น 100 ลบ.ปลายปี 2537 และเพื่อความสอดคล้องของการลงทุนของบริษัทจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 ลบ. ในต้นปี 2551 ปัจจุบันบริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยดำเนินโครงการมากกว่า 33 โครงการ อาทิ บ้านฟ้าปิยรมย์, บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลอง 2, บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า,พุทธมณฑลสาย 1, บ้านฟ้าลากูน, บ้านฟ้า รังสิต , บ้านฟ้าทอฝัน, บ้านฟ้าชมพฤกษ์, บ้านฟ้าคลองหลวง, ธัญธานี โฮมออนกรีน และนริศาธนบุรีรมย์ เป็นต้น ด้วยมูลค่าโครงการประมาณ 22,000 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็น ซี มุ่งมั่น พัฒนาสู่ความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประสานแนวคิดประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพในราคายุติธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในโครงการ และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยตัดสินใจนำ "สัญญาที่เป็นธรรม" มาใช้เพื่อเป็นการรับประกันการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด และช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์สำหรับผู้บริโภคอีกด้วย จนทำให้ของเอ็น ซี กรุ๊ป เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

4-Oct-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

5-Oct-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

5-Mar-55

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

29-Mar-55

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ