สถาบันพัฒนศาสตร์ IDS
institude for the development science

สถาบันพัฒนศาสตร์ IDS

http://www.idsprofessional.com

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

สถาบันพัฒนศาสตร์

12-Aug-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

สถาบันพัฒนศาสตร์

13-Aug-53

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

สถาบันพัฒนศาสตร์

14-Aug-53

หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  

สถาบันพัฒนศาสตร์

23-Oct-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

สถาบันพัฒนศาสตร์

24-Oct-53

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

สถาบันพัฒนศาสตร์

25-Oct-53

หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน  

สถาบันพัฒนศาสตร์

22-Dec-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

สถาบันพัฒนศาสตร์

23-Dec-53

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

สถาบันพัฒนศาสตร์

24-Dec-53

หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน