โรงพยาบาลศิครินทร์

โรงพยาบาลศิครินทร์

http://www.sikarin.com

โรงพยาบาลศิครินทร์เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่มุ่งเน้นให้บริการที่สะดวกครบครันแบบ one-stop-service มี  การจัดพื้นที่ให้บริการด้วยบรรยากาศของห้องรับรองที่เป็นสัดส่วน รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 943 คน เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและครบวงจร

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลศิครินทร์ 4-เม.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 8-เม.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 9-เม.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 10-เม.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 11-เม.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 13-มิ.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 7-ส.ค.-46 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลศิครินทร์ 11-ก.ย.-46 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลศิครินทร์ 12-พ.ค.-57 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 29-พ.ค.-57 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 17-มิ.ย.-57 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลศิครินทร์ 20-มิ.ย.-57 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ