บริษัท จี เอเบิล จำกัด
G-ABLE Co.,Ltd.

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

http://www.g-able.com/th/

จีเอเบิล เป็นผู้ให้บริการไอทีระดับมืออาชีพของประเทศไทย นำเสนอบริการให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเน้นหนักไปยังกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน พลังงาน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

30-Mar-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

31-Aug-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

27-Apr-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

9-Jun-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

26-Aug-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

19-Nov-49

หลักสูตร บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

24-Aug-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

23-Sep-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

23-May-54

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

26-Apr-55

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

27-Apr-55

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

13-Jun-55

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

14-Jun-55

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

22-Aug-55

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

23-Aug-55

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

29-Oct-55

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท จี เอเบิล จำกัด

30-Oct-55

หลักสูตร การประสานงานและสร้างมนุษย์สัมพันธ์