กรมทางหลวง
Department of Highways

กรมทางหลวง

http://www.doh.go.th

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
กรมทางหลวง 25-ธ.ค.-53 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
กรมทางหลวง 21-พ.ค.-54 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
กรมทางหลวง 8-ต.ค.-54 หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ