การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
The Tourism Authority of Thailand (TAT)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

http://thai.tourismthailand.org

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทำหน้าที่รับรอง และ ให้ความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงทำงานร่วมกับกรมรถไฟ มีสำนักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 22-ก.ย.-55 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 23-ก.ย.-55 หลักสูตร Workshop การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 16-พ.ค.-56 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17-พ.ค.-56 หลักสูตร Workshop การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17-มิ.ย.-56 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 18-มิ.ย.-56 หลักสูตร Workshop การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 9-มิ.ย.-57 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 9-มิ.ย.-57 หลักสูตร Workshop การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17-พ.ย.-57 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 18-พ.ย.-57 หลักสูตร Workshop การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 21-พ.ย.-57 หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (CRISIS COMMUNICATIONS) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 22-พ.ย.-57 หลักสูตร Workshop การสื่อสารในภาวะวิกฤติ