บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Thailand Post Co., Ltd.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

http://www.thailandpost.com

ปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจและคนไทยในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ด้วยศักยภาพของเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,200 แห่ง และศูนย์ไปรษณีย์ 13 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญงาน ตลอดจนเครื่องมืออันทันสมัย และ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วทุกมุมโลก

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

27-Nov-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

28-Nov-50

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

30-Nov-50

หลักสูรตร เสนอแนะบุคลิกภาพผู้บริหาร แบบมืออาชีพ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

19-Mar-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

1-Apr-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

9-Apr-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

29-Apr-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

14-May-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

20-May-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

3-Aug-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

17-Aug-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

18-Aug-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

24-Aug-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

25-Aug-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

31-Aug-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

7-Sep-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

14-Sep-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

28-Sep-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

29-Sep-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

4-Oct-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

5-Oct-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

12-Oct-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

20-Oct-57

การใช้คู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

12-Jan-58

การควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

23-Jan-58

การควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

28-Jan-58

การควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

17-Feb-58

การควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ