บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด

ดีคอมกรุ๊ป (DCOM Group) เดิมชื่อบริษัท ดีคอมพิวเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530เริ่มต้นด้วยการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและด้วยความมุ่งมั่นการบริการด้วย คุณภาพและคุณธรรม จนประสบความสำเร็จและขยายกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไอที (IT Distributor) ที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้นนโยบายรับประกันสินค้า 3 ปี และนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 3 วัน ทั่วประเทศเป็นรายแรกของประเทศไทย


 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด

10-May-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ