บริษัท บรีแกน แอนด์ ไอ เอ็ม อาร์ จำกัด
BREGAN & IMR Co., Ltd

บริษัท บรีแกน แอนด์ ไอ เอ็ม อาร์ จำกัด

http://www.breganandimr.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ความงาม และบำรุงผิวหน้า


 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท บรีแกน แอนด์ ไอเอ็มอาร์ จำกัด

14-Jun-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ