บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Better Way (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.mistine.co.th

    บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรง มิสทิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยราชาขายตรงของเมื่องไทย “ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์” อดีตประธานกรรมการ เจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้น (ดังชื่อของบริษัทเบทเตอร์เวย์) ให้กับคนไทยทั่วประเทศผ่านธุรกิจระบบขายตรงของคนไทย

ในยุคเริ่มต้น คนไทยยังไม่รู้จักธุรกิจขายตรงมากนักสำนักงานของบริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในยุคแรกเป็นเพียงอาคารพาณิชย์ 3 คูหามีพนักงานไม่ถึง 10 คน สินค้าไม่่ถึง 100 รายการ ในปีถัดมาเป็นปีที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักมิสทิน โดยการนำกลยุทธ์การโฆษณามาใช้ ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการขายตรงของโลก โดยมีสโลแกนอันเป็นอมตะของคุณอมรเทพว่า “นิ้ง..หน่อง มิสทินมาแล้วค่ะ”  เป็นสโลแกนง่ายๆบอก ความเป็นไทยและสื่อถึงการขายตรงได้อย่างชัดเจน

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

27-Mar-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

27-Jan-47

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ