บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Leo Transport Corporation., Ltd.

บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

http://lgl.leogloballogistics.com

บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (เดิมใช้ชื่อบริษัท ลีโอทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เริ่มเปิดดำเนินการในปีพ.ศ.2534 เปิดดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของคนไทยที่มีศักยภาพในการให้บริการทัดเทียมกับบริษัทระดับนานาชาติดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร (Logistics Service Providerอันดับต้นๆ ของคนไทยที่ได้การรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008  ซึ่งช่วยตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพได้ว่าสามารถส่งมอบบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

22-Feb-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ