โรงพยาบาลพญาไท 1

โรงพยาบาลพญาไท 1

ตั้งอยู่เลขที่ 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 บนเนื้อที่ 3 ไร่ 20 งาน 17 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารรักษาพยาบาล 2 อาคาร มีเตียงสำหรับผู้ป่วย 220 เตียง พร้อมห้องตรวจโรค 58 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน ด้วยความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะด้าน และความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน ตลอดจนความพรั่งพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยและครบครัน จึงทำให้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จนอัตราการรองรับไม่เพียงพอต่อผู้เข้ารักษา จึงได้มีการขยายและก่อตั้งโรงพยาบาลพญาไท 2 ในเวลาต่อมา

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
โรงพยาบาลพญาไท 1 8-ส.ค.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 1 9-ส.ค.-46 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
โรงพยาบาลพญาไท 1 10-ก.ย.-46 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
โรงพยาบาลพญาไท 1 16-ก.ย.-46 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ