บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด
Unocal Thailand Ltd.

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

 

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

10-May-45

หลักสูตร บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน  

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

11-May-45

หลักสูตร บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน  

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

12-May-45

หลักสูตร บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน  

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

14-Jun-45

หลักสูตร บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน  

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

15-Jun-45

หลักสูตร บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน  

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

16-Jun-45

หลักสูตร บรรยายเทคนิคการต้อนรับดูงาน  

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

5-Nov-46

หลักสูตรสื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

24-Dec-46

หลักสูตรสื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (Risk Communications)

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

16-Jan-47

หลักสูตร การเตรียมการและจัดงานประเภทต่างๆ