สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Royal Thai Police

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

http://www.royalthaipolice.go.th

 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18-ก.พ.-57 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 25-ก.พ.-57 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 21-พ.ค.-57 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16-ธ.ค.-57 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการฝึกรับประทานอาหารตะวันตก