บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
AIA Group Limited and its subsidiaries

บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด

http://www.aia.co.th/th/

กลุ่มบริษัท เอไอเอ มุ่งมั่นนำเสนอความคุ้มครองทางการเงิน ความมั่นคง และความอุ่นใจในอนาคตแก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ในฐานะบริษัทประกันชีวิต เอไอเอ ตระหนักดีว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่อาจคาดเดา อันประกอบด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขสลับกับจังหวะชีวิตที่อาจเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยแต่ละคนล้วนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไป และนี่คือเหตุผลที่ เอไอเอ เริ่มต้นทุกกระบวนการของเราจากความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค
เอไอเอ มีส่วนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกค้าอย่างแท้จริง เราจึงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างตรงใจ ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต

กลุ่มบริษัท เอไอเอ ดำเนินธุรกิจโดยตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียมากว่า 90 ปี วิถีที่เรายึดถือนั้นคือการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้าที่ทำให้ เอไอเอ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสายใยแห่งชีวิต และเรายังคงมุ่งมั่นในการมอบความคุ้มครองแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวของชีวิต

หากคุณต้องการผู้ร่วมดูแลความฝันในการไปสู่จุดหมาย ร่วมดูแลครอบครัว มีความสุขในวัยเกษียณ หรือในช่วงเวลาอื่นๆ ของชีวิต เอไอเอ เข้าใจความต้องการของคุณ เพราะ เอไอเอ ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายเช่นกัน

นี่คือเหตุผลที่เราเชื่อมั่นว่า เอไอเอ คือบริษัทประกันชีวิตที่เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ ที่แท้จริง (The real life company)
 

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
 บริษัท เอไอ เอ จำกัด 13-ธ.ค.-56 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ