บริษัท บีเอ็นไอ (ประเทศไทย) จำกัด
BNI (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท บีเอ็นไอ (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.bnithailandresources.com

BNI องค์กรที่สร้างธุรกิจจาก “มิตรภาพ” / BNI Building business with “Friendship”