มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

http://www.rmutsb.ac.th/2011/home/

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 25-เม.ย.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 19-พ.ค.-49 หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 29-พ.ค.-49 หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ