มหาวิทยาลัยหอการค้า
University of the Thai Chamber of Commerce

มหาวิทยาลัยหอการค้า

http://www.utcc.ac.th

ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยหอการค้า 4-มิ.ย.-50 หลักสูตร การสื่อสาร และการจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ