ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน

http://www.kiatnakin.co.th

เกียรตินาคิน ก่อตั้งมากว่า 3 ทศวรรษ ผ่านประสบการณ์ทั้งช่วงแห่งความรุ่งโรจน์ของธุรกิจการเงิน ไปจนถึงเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งส่งผลให้บริษัทเงินทุนเหลายแห่ง ต้องปิดกิจการลง อย่างไรก็ดี ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บวกกับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เข้มแข็ง อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ทำให้ธนาคาร ในฐานะของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในขณะนั้น สามารถรอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น และเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ในปัจจุบัน ด้วยสถานภาพที่ทวีความมั่นคง จากความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาลและทำงานตอบแทนสังคมอย่างใกล้ชิด

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน

1-Mar-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน

22-Mar-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน

29-Aug-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน

5-Sep-53

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ