บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTT Exploration and Production Public Company Limited

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

http://www.pttep.com/

วิสัยทัศน์
บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว

พันธกิจ
ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน วันที่จัด หลักสูตรที่จัดอบรม
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 29-พ.ย.-54 หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (RISK COMMUNICATIONS)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 30-พ.ย.-54 หลักสูตร สื่อสารอย่างไรในภาวะอ่อนไหวไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร (RISK COMMUNICATIONS)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 24-ม.ค.-56 หลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้เกิดความพึงพอใจ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 29-ม.ค.-56 หลักสูตร Risk Communications Training
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 11-พ.ย.-57 หลักสูตร การบริหาร การจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ  (CRISIS COMMUNICATIONS)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 27-ก.พ.-58 หลักสูตร Workshop การสื่อสารทางโทรศัพท์ในภาวะวิกฤติ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 27-มี.ค.-58 หลักสูตร Workshop การดูแลญาติในภาวะวิกฤติอย่างมืออาชีพ