บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Central Pattana Plc.

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

http://www.cpn.co.th

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การประกอบธุรกิจตลอด 30 ปี ปัจจุบัน CPN มีศูนย์การค้าที่พัฒนาและบริหารอยู่ 15 แห่ง อาคารสำนักงาน 6 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง และอาคารที่พักอาศัย 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านตารางเมตร โดย CPN เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าเพื่อการค้าปลีกในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหาครเป็นรายใหญ่ที่สุด คือ 24% ในปี 2551-2553 CPN ได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จมากมาย ซึ่งรางวัลเกียรติยศที่ได้รับทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของเราให้ เป็นศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์ของทุกๆ คน ซึ่งความสำเร็จตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของ CPN เป็น Innovation-Driven Company ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับ “นวัตกรรม” ด้วยเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกระดับโลก” ซึ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและจะทำให้สำเร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า
 

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

30-Sep-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

14-Oct-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

20-Oct-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

22-Oct-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

29-Oct-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

1-Jul-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

7-Jul-49

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

10-Jul-49

หลักสูตร การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ร้องเรียน