บริษัท เอชเอ็มซีโพลีเมอส์ จำกัด
HMC Polymers Co.,Ltd.

บริษัท เอชเอ็มซีโพลีเมอส์ จำกัด

http://www.hmcpolymers.com

ผลิตโพลิโพรพิลีน(Polypropylene)เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประกอบการผลิตสินค้า กล่อง ของเล่น ไหมเทียม ถุง
 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เอชเอ็มซีโพลีเมอส์ จำกัด

25-Jun-52

หลักสูตร Workshop on Media Response