บริษัท โพสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
The Post Publishing Public Company Limited

บริษัท โพสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

http://www.postpublishing.co.th

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์และจำหน่าย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันภาษาไทย สติวเด้นท์ วีคลี่ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายสัปดาห์นำเสนอความบันเทิงและบทความที่น่าสนใจ ช่วยเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้อ่านทั่วไป และ M2F หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย แจกจ่ายโดยตรงแก่คนทำงานในกรุงเทพมหานคร

บริษัทได้ขยายการให้บริการข่าวสารและข้อมูลทางธุรกิจในด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลประเภทต่างๆ เว็บไซต์ของบางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ มุ่งมั่นที่จะเป็นหน้าต่างของประเทศไทย บริษัทขยายการให้บริการข่าวสารข้อมูล โดยการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง TNN 24 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นอกจากนี้ บริษัทขยายการผลิตโดยได้เริ่มการร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท และรายการวิทยุในภาคภาษาไทยกระจายเสียงทางสถานี FM 101.0 อีกด้วย

บริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ M2FJob ให้เป็นเว็บไซต์สมัครงานภาษาไทยที่จะช่วยค้นหางานที่เหมาะกับบุคลากร หรือค้นหาบุคลากรที่เหมาะกับงานได้ นอกจากนี้บริษัทยังรับพิมพ์งานทั่วไปรวมทั้งสิ่งพิมพ์ของกิจการ และของบริษัทย่อย และเปิดตัวหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่มในนามสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์

บริษัทย่อยของบริษัทได้แก่ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด และ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด เป็นผู้พิมพ์และจำหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “ELLE” “ELLE Decoration” “Marie Claire” “Martha Stewart Living” และ “Science Illustrated” กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท ได้แก่ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำกัด ซึ่งเป็นผู้พิมพ์และจำหน่ายนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ “CLEO”

บริษัทร่วมของบริษัท ได้แก่ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการจัดรายการวิทยุ ในภาคภาษาไทยออกอากาศสถานี FM 97.0

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

1-Dec-48

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ