องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
Malaysia - Thailand Joint Authority

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

http://www.mtja.org/aboutus.php

รัฐบาลทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงในการร่วมก่อตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority : MTJA) ขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐบาลในการดูแล สำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมบนพื้นฐานของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นบริเวณที่ไทยและมาเลเซียอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกันในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 260 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปัตตานี 180 กิโลเมตร และจากเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียประมาณ 150 กิโลเมตร จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์ และจากการประเมินผลข้อมูลการสำรวจในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ที่จะพบก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาจากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์ และจากการประเมินผลข้อมูลการสำรวจในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะพบก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมสูงถึง 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต