ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

http://www.kasikornbank.com

 ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และพนักงานชุดแรกเริ่มเพียง 21 คน มีอาคารซึ่งเป็นสาขาสำนักถนนเสือป่า ในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งแรก การดำเนินงานของธนาคารประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือน หรือ เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท
 
          จากจุดที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์ จำนวน 1,422,290 ล้านบาท เงินรับฝากจำนวน 1,007,936 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจำนวน 962,646 ล้านบาท มีสาขาในประเทศ จำนวน 784 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครจำนวน 275 สาขา สาขาในส่วนภูมิภาคจำนวน 509 สาขา และมีสาขาหรือสำนักงานตัวแทน ต่างประเทศจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สาขาลอสแอ งเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซินเจิ้น สำนักงานผู้แทนกรุง ปักกิ่ง สำนักงาน ผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ และสำนักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง สาขาและสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศเหล่านี้ ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ด้านการค้า การเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทั่วโลก

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

9-Feb-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

3-May-51

หลักสูตร Workshop บริการอย่างไรให้ประทับใจผู้มาติดต่อ

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

10-May-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

11-May-51

หลักสูตร มารยาทธุรกิจ

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

6-Sep-51

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

2-Oct-55

หลักสูตร บริการนี้...เพื่อใคร

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

5-Oct-55

หลักสูตร บริการนี้...เพื่อใคร

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

6-Oct-55

หลักสูตร บริการนี้...เพื่อใคร

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

12-Oct-55

หลักสูตร บริการนี้...เพื่อใคร

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

13-Oct-55

หลักสูตร บริการนี้...เพื่อใคร

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

20-Oct-55

หลักสูตร บริการนี้...เพื่อใคร