บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด
Belta Computer Co., Ltd.(B2B)

บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด

http://www.belta.com

 

ชื่อหน่วยงาน

วันที่จัด

หลักสูตรที่จัดอบรม

บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด

22-Jul-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด

24-Sep-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด

24-Oct-46

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด

14-Oct-49

หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ภาพกิจกรรม