1 ลักษณะ Studio Outdoor: ป่าและที่โล่งในบริเวณ Indoor: - Dimensions กว้าง ยาว สูง 11x14 x 5 เมตร ถ่ายรถยนตร์ได้ โครงเหล็กเพดานแขวน Props และอุปกรณ์ได้ - พื้นเคลือบสี ขาว สะอาด กันน้ำ - ห้องแต่งตัว ที่พักผ่อน ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ การให้บริการ A ให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพทั้งภายในและภายนอก B ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่งใน Studio C บริการถ่ายภาพนิ่งและ Video….. Portrait / Wedding / Commercial / Car ( Archives : Nescafe / Speedo / Wacoal / Nissan และ แบรนด์ชั้นนำอื่นๆอีกมาก) D จัดหลักสูตรการถ่ายภาพ Photography Workshop & Retouches โดยวิทยากรชั้นนำต่างๆทั้งในและต่างประเทศ E บริการพื้นที่ฝึกอบรมและสัมนาที่ค่าเช่าถูกกว่าโรงแรมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

IMAGE POOL - STUDIO Thank you for support
IMAGE POOL - Professional Training Center Thank you for support
สัมภาษณ์ ม.ล. อัจฉราพร ณ สงขลา CEO บริษัท IMAGE POOL Professional Training Center
คำขอบคุณถึงบ. Imagepool โครงการพัฒนาบุคคลากร
คุณ จิราพร เจริญกิตติยาภรณ์
การให้สัมภาษณ์ คุณ สมชาย เลิศด้วยลาภ
การให้สัมภาษณ์ คุณปทุมพร ตรีวิศวเวทย์
การให้สัมภาษณ์ คุณ สุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข